Aktiekapital

Aktiekapitalets utveckling Oriflame Holding AG
  Förändring antalet aktier Förändring aktiekapital CHF'000 Totalt antal emitterade aktier Totalt aktiekapital CHF'000
2014 Initial emission 100,000 150 100,000 150
2015-06-19 Nyemission 48,391,447 72,587 48,491,447 72,737
2015-07-08 Nyemission 4,516,596 6,775 53,008,043 79,512
2015-08-14 Nyemission 1,288,931 1,933 54,296,974 81,445
2015-09-11 Nyemission 149,049 224 54,446,023 81,669
2015-09-30 Nyemission 1,262,540 1,894 55,708,563 83,563
2016-06-30 Nyemission 45,402 68 55,753,965 83,631