Personer i ledande ställning

Oriflame har i linje med 2016 års nya insiderlagstiftning (MAR), definierat medlemmar av Oriflame’s styrelse och koncernledning som personer i ledande ställning. Nedan återfinns en sammanställning av dessa personers aktieinnehav i Oriflame Holding AG, baserad på information tillgänglig innan 3 juli 2016 samt information inhämtad från Finansinspektionens offentliga insynsregister från 3 juli 2016 och framåt. För aktuell och fullständig information om insynshandel hänvisas till Finansinspektionens webbplats FI.se.

Oriflames insiderpolicy