Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie
  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Just. resultat per aktie, Euro 1.75 2.13 1.52 0.84 0.79 1.20
Just. resultat per aktie efter utspädning, Euro 1.75 2.13 1.52 0.84 0.79 1.18
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, Euro 2.37 3.22 2.02 1.62 2.19 2.03
Börskurs på bokslutsdagen, SEK 217.40 206.60 197.50 108.50 136 275.10
Kontant utdelning per aktie, Euro 1) 1.5 1.75 1.75 0.25 0 0.20
Genomsnittligt antal aktier, 1000-tal 56,982 57,072 55,723 55,603 55,709 55,691
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 1000-tal 56,982 57,072 55,723 55,603 55,709 56,538
Antal uteståendeaktier-utgående balans 57,041 57,121 55,601 55,609 55,709 55,754
1) Belopp utbetalt som utdelning per aktie under året.