Bolagsstyrning

Bolagsstyrning, ledning och kontroll av Oriflame fördelas mellan aktieägarna / depåbevisinnehavare på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören, enligt aktiebolagsrätt i Luxemburg och Oriflames bolagsordning. Oriflame följer i tillämpliga delar Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Läs mer i Bolagsstyrningsrapport 2015 (på engelska)

Tidigare bolagsstyrningsrapporter: