Oriflame i korthet

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,2 miljarder euro. Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm.

VISION

To be the #1 beauty company selling direct

MISSION

To fulfil dreams

CORE VALUES

Togetherness – Spirit – Passion

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Oriflames mål är att nå en omsättningstillväxt på cirka 10 procent per år i lokal valuta, samt en rörelsemarginal på 15 procent. Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som anger att Oriflame’s avsikt är, förutsatt att inga förändringar sker i bolagets verksamhet eller kapitalstruktur, att över tid dela ut minst 50% av bolagets årliga resultat efter skatt.

FINANCIAL HIGHLIGHTS 2012-2016
  2012* 2013* 2014* 2015* 2016*
Omsättning, €m 1,489.3 1,406.7 1,265.8 1,211.6

1,249

Bruttoresultat, €m 1,053.0 986.4 866.4 838.3 882.9
EBITDA, €m 204.2 166.5 122.9 117.4 148.1
Rörelseresultat, €m 175.1 142.4 97.8 100.2 119.2
Resultat efter skatt, €m 121.5 84.4 47.0 43.2 66.7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, €m 183.7 112.1 90.0 122.2 113.1
Räntabilitet på operativt kapital 38.0% 29.8% 21.8% 25.4% 38.0%
Räntabilitet på sysselsatt kapital 30.8% 25.4% 19.9% 20.7% 26.7%
Resultat per aktie, efter utspädning, € 2.13 1.52 0.84 0.79 1.18

*) Före engångsposter

OMSÄTTNING
(€m)
SALES (€m)
RÖRELSEMARGINAL
(%)*
OPERATING MARGIN (%)

*) Före engångsposter

REGISTERED
ACTIVES (MIO)
ACTIVE CONSULTANTS (´000)
ORIFLAME WORLD WIDE
OMSÄTTNING
2016
RÖRELSERESULTAT
2016
AKTIVA
KONSULENTER 2016
PRODUKTERBJUDANDE

Oriflame har ett brett produkterbjudande som spänner över sex kategorier; Hudvård, Färgkosmetika, Parfym, Kropps- och hårvård, Accessoarer och Wellness. Oriflame erbjuder högkvalitativa produkter som utnyttjar det bästa av naturen, vetenskap och erbjudandets svenska ursprung - uttryckt i de fyra följande attributen; tillgänglig, naturlig, progressiv och pålitlig. Oriflame utvecklar kontinuerligt en starkt och kundrelevant produktportfölj med minskad komplexitet och med fokus på kärnkategorierna Hudvård och Wellness.

 

FÖRSÄLJNING PER KATEGORI 2016